Longman introductory BOOK AUDIO MP3 | TẢI SÁCH HỌC TOEIC FREE

sách Longman Introductory trong lộ trình học TOEIC

Chào các bạn! Chúng ta lại tiếp tục hành  trình mục tiêu với thang điểm TOEIC của mình. Hôm nay tonghoptailieu.com sẽ gửi đến các bạn cuốn sách Longman Preparation Series.Introductory.SB trong lộ trình học TOEIC của chúng ta có mỗi content khác nhau

Sách Longman introductory bao gồm 7 phần

  1. INTRODUCTION (Phần giới thiệu)

To the student (Giành cho Sinh Viên)

To the teacher (Giành cho giáo viên)

About the new TOEIC test (Giới thiêu về bài TOEIC mới)

Tips for taking the new TOEIC test (Mẹo giành cho bài TOEIC mới)

New TOEIC Test Directions (Hướng dẫn kiểm tra bài TOEIC mới)

New TOEIC Test answer sheets (Phiếu trả lời bài TOEIC mới)

  1. LISTENING COMPREHENSION (PHẦN NGHE HIỂU)

* Part 1: PHOTOS

Photos of people (Hình ảnh của con người)

Photos of things (Hình ảnh của sự vật)

Strategy Review (xem lại)

Strategy Practice (Thực hành)

* Part 2: Question – Response

Identifying time (Xác định thời gian)

Identifying People (Xác định con người)

Identifying an opinion (xác định ý kiến)

Identifying a choice (lựa chọn)

Identifying a suggestion (Đề xuất)

Identifying a reason (lý do)

Identifying a location (Vị trí)

Strategy Review

Strategy Practice

* Part 3: Conversation

* Part 4: Talks

* Part 5: Incomplate Sentences

* Part 6: Text complation

* Part 7: Reading COMPREHENSION

  1. PRACTICE TESTS
  2. ANSWER SHEETS
  3. AUDIOSCRIPTS
  4. ANSWER KEYS
  5. PHOTO CREDITS

XEM BẢN DEMO SÁCH LONGMAN INTRODUCTORY

TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ SÁCH LONGMAN INTRODUCTORY

Tải Sách Longman Introductory file PDF : TẠI ĐÂY

TẢI FILE AUDIO MP3: TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG:

Tải Sách Longman Introductory file PDF : TẠI ĐÂY

TẢI FLIE AUDIO MP3: TẠI ĐÂY

 

 

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN THÍCH

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of