SÁCH Get Ready for IELTS LISTENING & READING- A2+ PDF & CD MP3 | SÁCH HỌC IELTS

Ngoài ra cuốn sách GET READY For IELTS LISTENING còn có phần trả lời các câu hỏi và hướng dẫn chi tiết để các bạn có thể kiểm tra bài kiểm tra hay bài thi của mình

Xin chào các bạn hôm nay tonghoptailieu.com sẽ chia sẻ cho các bạn 2 cuốn sách “Get Ready for IELTS LISTENINGA2+” Và “Get Ready for IELTS READINGA2+”of Jane Short.

SƠ LƯỢC VỀ CUỐN SÁCH GET READY FOR IELTS LISTENING

DOWLOAD VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ GET READY FOR IELTS LISTENING

⇒ DOWLOAD EBOOK PDF – TẠI ĐÂY

⇒ DOWLOAD MP3 CD1 – TẠI ĐÂY

⇒ DOWLOAD MP3 CD2 – TẠI ĐÂY

♥ LINK DỰ PHÒNG

⇒ DOWLOAD EBOOK PDF – TẠI ĐÂY

⇒ DOWLOAD MP3 CD1 – TẠI ĐÂY

⇒ DOWLOAD MP3 CD2 – TẠI ĐÂY

Sử dụng cuốn sách Get Ready for IELTS LISTENING sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe trước trung cấp cho bài kiểm tra Nghe IELTS Học thuật. Nó bao gồm một sách dạng PDF và 2 CD

Cuốn sách bao gồm 12 BÀI. Mỗi bài tập trung vào một chủ đề khác nhau và những chủ đề này là những chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS.

Cứ sau ba bài, sẽ có một bài Đánh giá giúp bạn sửa đổi ngôn ngữ và kỹ năng trong các Bài  trước.

Ở cuối cuốn sách, sẽ có các bài thực hành cho bạn, và là giúp cho các bạn làm bài kiểm tra theo đề thi LELTS, nhưng trong điều kiện thi thử.

Ngoài ra cuốn sách GET READY For IELTS LISTENING còn có phần trả lời các câu hỏi và hướng dẫn chi tiết để các bạn có thể kiểm tra bài kiểm tra hay bài thi của mình. CHÚC CÁC BẠN HỌC TÔT VỚI GIÁO TRÌNH Get Ready for IELTS LISTENINGA2+

SƠ LƯỢC VỀ CUỐN SÁCH GET READY FOR IELTS READING

DOWLOAD VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ GET READY FOR IELTS READING

⇒ DOWLOAD EBOOK PDF – TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG – DOWLOAD TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN THÍCH

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of