SÁCH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | TÀI LIỆU TIẾNG ANH

sach hoc tieng anh căn bản cho người mới

Bạn là người mới bắt đầuhọc tiếng anh. hoặc bạn mất gốc tiếng anh, Đừng lo chuyện ấy khi bạn nắm được tất cả yếu tố này trước tiên qua cuốn sách “Sách tiếng anh cho người mới bắt đầu” được mô tả rất là chi tiết, bao gồm cả ví dụ, giúp cho người học cảm thấy dễ hiểu hơn.

Bài 1: Từ loại- Bao gồm 8 từ loại (Tóm tắt tài liệu)

Từ loại thứ 1:  Danh từ (Nouns): Danh từ là từ sử dụng như tên người, đồ vật, sự việc và nơi chốn

Ex (ví dụ): Teacher (giáo viên), desk (cái bàn),  sweetness, city (thành phố)

Từ loại thứ 2: Đại từ ( Pronouns ): Là từ giúp cho danh từ đó không phải lặp đi lặp lại nhiều lần

Ex (ví dụ):   I, you, them, who, that, this, himself, someone …

Từ loại thứ 3: Tính từ (Adjectives): là tính chất của từ, làm rõ tính chất của danh từ, giúp danh từ đó rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn.

Ex:  a dirty hand, a new dress, the car is new

Từ loại Thứ 4: Động từ (Verbs): là từ diễn tả một hành động , một tình trạng hoặc một cảm xúc

…….còn nữa: Đây là các phần cơ bản cũng là nền móng cho các bạn mới bắt đầu học tiếng anh. nên các bạn phải nắm thật chắc

BÀI 2: Danh từ và mạo từ ( Nouns and Ariticles)

BÀI 3″:  Verbs and sentences  (Động từ và câu)

  • Động từ tobe
  • Động từ chia được và không chia được ( Verbs and sentences )
  • Thêm -ED và thêm -ING
  • Trợ động từ (Auxiliary verbs) và Động từ thường (Ordinary verbs)
  • Ngoại động từ (Transitive) vàNội động từ (Intransitive)
  • Đng t khuyết thiếu (Defective verbs)  
  • Động từ liên kết (linking verbs)

TẢI VỀ ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ

DOWLOAD SÁCH: TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG:

DOWLOAD SÁCH: TẠI ĐÂY

Cần lắm ai đó có tài liệu chia sẻ lên để cùng học hỏi

 

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN THÍCH

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of