SÁCH HỌC “TOEIC ICON BASIC” PDF + MP3 AUDIO | TOEIC ICON MIỄN PHÍ

Chào các bạn hôm nay tonghoptailieu.com sẽ chia sẻ cho các bạn cuốn sách trong lộ trình học TOEIC của chúng ta Cuốn “TOEIC ICON BASIC”. Cuốn sách này phù hợp cho những ai đang và đã học TOEIC từ 400-550.

SƠ LƯỢC VỀ CUỐN SÁCH TOEIC ICON BASIC

Cuốn TOEIC ICON BASIC được chia làm 2 sách: TOEIC ICON READING BASIC VÀ TOEIC ICON LISTENING BASIC. Mỗi cuốn sẽ được hướng dẫn và có ví dụ cụ thể, giúp cho người học cảm thấy dễ dàng hơn.

Cuốn sách TOEIC ICON được thiết kế để giúp bạn đối phó với những thách thức mới này. Bắt đầu với cấp độ cơ bản (LC và RC), sách TOEIC ICON giới thiệu các mẫu từ vựng và ngữ pháp cơ bản và cung cấp cho bạn thực hành nhiều hơn để nắm vững kiến thức.

Thông qua các bài học từng bước, các kỹ năng và chiến lược để xử lý hiệu quả tất cả các phần của bài kiểm tra là đi đầu trong loạt bài. Cấp độ cao hơn, Cấp độ chuyên sâu, nhằm cung cấp cho bạn xây dựng chiến lược chuyên sâu và thực hành chuyên sâu để giúp bạn đạt được điểm cao trong bài kiểm tra TOEIC mới. Cho dù số điểm mục tiêu của bạn là mức nhập cảnh 400 hoặc điểm cao hơn 700-800, thì loạt TOEIC ICON là lựa chọn lý tưởng của bạn

XEM THỬ CUỐN SÁCH TOEIC ICON READING BASIC

 

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ SÁCH TOEIC ICON READING BASIC – TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG : TẠI ĐÂY

The new TOEIC test was first administered in May, 2006 with tasks being redesigned to be “more authentic” and “more closely resemble what a person using the language in the real world would have to”.

Bài kiểm tra TOEIC mới lần đầu tiên được thực hiện vào tháng 5 năm 2006 với các nhiệm vụ được thiết kế lại để “chân thực hơn” và “gần giống với những gì một người sử dụng ngôn ngữ trong thế giới thực sẽ phải làm”.

XEM THỬ CUỐN SÁCH TOEIC ICON LISTENING BASIC

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ SÁCH TOEIC ICON LISTENING BASIC

FILE SÁCH PDF – TẠI ĐÂY

FILE MP3 AUDIO – TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG:

FILE SÁCH PDF – TẠI ĐÂY

FILE MP3 AUDIO – TẠI ĐÂY

According to ETS, the new TOEIC test emphasizes the language of determination that requires the use of multiple strategies and information validation and information connectivity.

Theo ETS, bài kiểm tra TOEIC mới nhấn mạnh ngôn ngữ xác định mà yêu cầu cần sử dụng nhiều chiến lược và xác thực thông tin và kết nối thông tin.

 

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN THÍCH

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of