TẢI SÁCH TIẾNG ANH CHO MÁY BAY – CUỐN 1 | English for aircraft 1

English for aircraft 1

Tiếng Anh cho máy bay sẽ giúp bạn hướng dẫn sử dụng dễ dàng hơn. Nó được thiết kế cho công dân hoặc kỹ thuật quân sự

Knowing about aircraft

The teacher who uses English for Aircraft with a class should have at least a superficial, first-hand knowledge of aircraft and aircraft systems, and preferably some basic scientific or technicial notions.

Giáo viên sử dụng tiếng Anh cho máy bay với một lớp nên có ít nhất một kiến thức bề ngoài, trực tiếp về hệ thống máy bay và máy bay, và tốt nhất là một số khái niệm khoa học hoặc công nghệ cơ bản.

TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ Ở DƯỚI

TẢI SÁCH English for aircraft – TẠI ĐÂY

LINK DỰ PHÒNG – TẢI TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN THÍCH

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of