Home » TIẾNG ANH XÂY DỰNG

Bài Thuyết Trình Tiếng Anh Máy Xây Dựng | PILE HAMMERS | Búa Đóng Cọc

Bài thuyết trình tiếng anh chuyên ngành về búa đóng cọc này do một nhóm sinh viên thực hiện, bao gồm các từ vựng về búa đóng cọc-file hammers, các bài viết nói về búa đóng cọc. SƠ…

Read More »

BÀI THUYẾT TRÌNH – TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÁY XÂY DỰNG | Mechanism For transmitting Power

The element which transmits power is called the driving element

POWER TRANMISSION – HOW IT WORK A mechanical drive is a mechanism for transmitting power from the motor (prime mover) to the working portion of the machine. The process is accompanied by a change in velocities and torques…

Read More »

CÁC THUẬT NGỮ ĐẤU THẦU, DỰ THẦU 500 ANH EM XÂY DỰNG CẦN BẾT | TIẾNG ANH XÂY DỰNG

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Xin chào các anh em xây dựng, hôm nay tonghoptailieu.com sẽ chia sẻ đến 500 anh em cuốn sách các thuật toán dự thầu, đấu thầu trong xây dựng, để các anh em (civil contructor) biết thêm chút…

Read More »

TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG | SÁCH TIẾNG ANH XÂY DỰNG

sách tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Xây dựng là một trong những ngành thời nay rất chú trọng đến việc phải biết tiếng anh và một số ngôn ngữ khác như: tiếng nhật, tiếng pháp… SÁCH TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG…

Read More »

Sách 824 Từ ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng thường gặp | english for contructor

Từ vựng tiếng anh ngành xây dựng

Chia sẻ tài liêu học tiếng anh chuyên ngành xây dựng, cầu đường, kiến trúc hay máy xây dựng, bao gồm các thuật ngữ thường gặp trong công tác. Hiện nay các bạn thường phải gặp các đối…

Read More »

DOWLOAD ENGLISH FOR CONTRUCTORS EBOOK | Tải Sách Tiếng anh xây dựng

Cuốn sách giáo trình tiếng anh xây dựng của công ty xây dựng hòa bình

Cuốn sách giáo trình tiếng anh chuyên ngành xây dựng của công ty xây dựng hòa bình, cuốn sách này do thầy Trương Ngọc Diệp phụ trách, Nó bao gồm 22 bài (từ unit 1 đến unit 22)…

Read More »